linkt to Imprint and Data Protection

Üdvözlet művek CV krónika extrák/videók EN   HU   D

Üdvözlet

selfportrait Ezek az oldalak EIKE művészeti munkáról dokumentációt mutat be és információt ad.
Minden jogat fentartja © EIKE, a jelölt helyen kiételével
Elérhetőség: eike@videospace.c3.hu

EIKE művészeti munkait a Deák Erika Galéria képviseli::
H-1061 Budapest, Jókai tér 1.
Tel./Fax: 06-1-3024927
E-mail: deakgal@c3.hu, internet: www.deakgaleria.hu

Külön köszönetet szeretnék mondani többek között barátaimnak, támogatóimnak:
Kai Berg, Fehér György, Denis Stuart Rose, Ulf Berg, Kovács László, Micsik András, Gerd-Friedrich Fahlberg, Deák Erika, Inge Schöbel,
valamint a családomnak: Regős Andrea, Lola and Isabel

Az internet oldalokkal kapcsolataban közönetet szeretnék mondani Kovács Lászlónak, Micsik Andrásnak, MehrLicht Ferencnek.

Ezek az oldalak a SZTAKI szerverén kaptak helyet, köszönöm a lehetőséget.

Elõzetes megtekintés

Photo: The Tunnel, Les Etablisements de Phonographique de l'Est, Paris 1993Egy csaknem öt méter magas napfényoszlopot látunk. A plafonablak körül rögzített és onnan a földig lelógó, szorosan egymás mellé illesztett fehér kötelek között a természetes fény napszaktól függõen árad a terembe, meg­határozva ezzel idõ- és térérzetünket. Már ezen, Az alagút (The Tunnel) címû installáción keresztül is pontosan érzélkelhetõek Eike mûvészetének alapvetõ irányvonalai. Ezek egyike a természeteshez, az eredendõen adotthoz való ragasz­ko­dás, illetve az a vágy, hogy az általa használt technológia valamilyen szinten megfogható, emberi maradjon. Eike viszonyt akar létrehozni munkáival a tárgyak és azok szemlélõi között, így mûveinek nem pusztán racionális magya­rá­zata, de spontánabb érzelmi hatása is van.

Photo: detailtHis Virtuality Machine címû munkája alapvetõen egy félig áttetszõ tükrökbõl felépített kocka. A kocka belsejében egyetlen egy izzó van elhelyezve, melynek fénye lassan pulzál. Amikor a lámpa sötét, a nézõ, mint tükörben, meglátja önmagát. Ha világít az izzó, akkor az tükrözõdik a kockán belül, nem egyszer, hanem százszor, ezerszer, végtelenül, minden oldalon, minden szögbõl. Mintha a Vidámpark Elvarázsolt kastélyában járnánk – de mégsem, mert a nézõ nincs benne a tükrözõdés terében. Olyan, mint egy virtuális tér, a legegyszerûbb technikával megkonstruálva. Be akarunk men­ni, de nem lehet, még ha látjuk is a tükörteret a valódi térbe betüremkedni.

Photo: Bartók-32-Gallery, Budapest 1995Mintha mézesmadzagot rángatnának elõttünk, meg is mutat valamit, meg nem is, és éppen ez a legizgalmasabb benne. Eike megadja az alaphangot, de aztán a nézõnek kell eldöntenie, hogy mihez kezd vele. Minden munkájában nagyon tisztán fogalmazza meg azt, hogy valójában mindig csak egyetlen oldalt látunk, egyetlen nézõpontot kép­visel­hetünk, s ezáltal ráérezhetünk arra, hogy a világban, csak úgy, mint a mûvészetben, nincsenek abszolút igazságok. Az Escape címû munka egy állandóan a tengelye körül forgó posztamensre állított monitor, melynek kép­ernyõ­jén egy földgömb forog azonos sebességgel. A nézõ minden oldalt megnézhet, feltéve, hogy együtt mozog a moni­tor­ral. Egyszerre viszont mindig csak egyetlen oldal látható, sosem az egész földgömb.

Still from the continously counting imageEz a felismerés azonban nem nyugalmat, hanem még több kíváncsiságot, a végtelenség megértésének, egyéni inter­pretációjának a vágyát eredményezi. Az X=X+1 (INCREmental) talán a legbanálisabb, és egyben legõszintébb munkája. Vég­telen filmnek tûnik, melyben Eike egytõl a végtelenig számol, illetve valameddig, hiszen valójában lehetetlenség addig elszámolni, ami igazából nincs is. Ez akár a mûvészet metaforája is lehetne, próbálkozunk, alkotunk, Dorian Gray-ekké akarunk válni, de ugyanúgy, mint ahogy egyszerre mindent nem láthatunk, mindent megismerni és meg­mu­tatni is képtelenek vagyunk. Amennyire bonyolult ez a munka technológiailag, annyira egyszerû, annyira emberi az üzenete.

Photo: The Stage, Műcsarnok, Budapest 2001Eikénél a technológia felhasználása nem azt jelenti, hogy maga a médium az üzenet, az alkalmazott technológia pusztán eszköz marad. A számítógépet például nem elsõsorban képépítésre használja, hanem él a programok adta határtalan lehetõségekkel. Az A Színpad (The Stage) címû installáció dobogóján egy számítógép rögzíti a parkettre lépõk mozdulatainak ritmusát, távolságát, és a bejövõ információk alapján hozza létre a hangot. Ha valaki sokáig, ütemesen táncol, komplex ritmusok és dallamok születnek. Egyszerû lépések szeré­nyebb hangzást eredményeznek.

A felhasznált technológia „emberiesítése” más munkákban is evidens, leginkább akkor, amikor azt tánccal ellen­pon­tozza. A tánc a legõsibb tértapasztalási megnyilvánulás. Still from the videoA táncos, aki gyakran Eike maga, ösztönösen lép és moz­dul, természetesen saját, illetve az általa megépített keret határain belül. Az Arany Ketrec (Golden Cage) ismét azt a gondolatot erõsíti, hogy korlátok vannak, még akkor is, ha azokat a mûvész állítja fel magának. Eike egy olyan dallamra tán­col, amit csak õ hall, a látogató a csendben tapogatózik, illetve próbálja a ritmust megfejteni. A keret adott, és ha a táncos mégis szabadon akar mozogni, akkor saját testét kell mintegy feláldoznia.

Annak ellenére, hogy határok közé van szorítva, mérhetetlen szabadság és felszabadultság árad ebbõl a táncból. Egy olyan ember táncát látjuk, aki tapasztalt, és így bátran állíthat már korlátokat magának. Az érzések és a felisme­ré­sek a legfontosabbak, mert Eikénél evidens, hogy mi volt elõbb: a gondolat, az érzés, a megtapasztalás, és csak utána jött a mondanivaló legpontosabb megfogalmazásának médium-választása.

Eike mûvészi magabiztossága munkájának széles spektrumában gyökerezik, objekteket, fotókat, videót, installációt és számítógépes munkát készít. Ezen túl, folyamatosan rendez kiállításokat más mûvészek munkáiból is – mintha mindig az ideális kiállítást szeretné megteremteni. Az pedig sok szempontot, különféle állítást kell magában foglal­jon. Több mint tíz éve él Magyarországon. Ott él, és azt csinál, amit szeret. Pontosan ezt a szabadságot érzékelteti mûveiben is.

Deák Erika 2002